Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správná funkce lopatek

5. 12. 2017

Správná funkce lopatek

 Kromě silného středu těla je důležité umět správně řídit lopatky. Docílíme tím, že svaly obklopující lopatky musí být v příslušné rovnováze.  

 Součinnost svalových řetězců v oblasti lopatek mají zásadní vliv na efektivnější sílu středu těla (HSS) a periférii (nohy, paže). Platí oboustranně, bez silného HSS rovněž nedojde k součinnosti lopatek a dalších sv. skupin. Správná funkce lopatky je klíčová u silového tréninku. Jedná se například o shyby, mrtvý tah a bench press. Pokud stagnujete na bench pressu, čtete článek, který by Vám mohl pomoci.

 

 Mezilopatkové svaly

 Jedná se o dolní fixátory lopatek, které mají za funkci přitahování lopatek směrem k páteři (retrakce v ramenním kloubu). Z tohoto vyplývá, že ramena jsou mírně stažena dolů a nedochází k tuhosti trapézového svalu. Pokud jsou dobře posílené a ve správné rovnováze s trapézovými svaly, dochází ke správnému pohybu horních končetin, což hraje významnou při běhu. Pokud dolní fixátory lopatek jsou oslabené, tak naproti jsou přetížené a zkrácené prsní svaly, které jsou umocněné s přetíženými předními delty, nedostatečnost vyvolává protrakci ramen (ramena vysunuta vpřed). Vše je umocněno s přetíženým trapézovým svalem, který nedovoluje stáhnout ramena dolů a ramenní kloub není ve stabilní poloze.

 Vlastní mezilopatkové svaly tvoří rombické svaly s vodorovnými vlákny. Udržování lopatek v optimální poloze vzhledem k páteři je však zapotřebí odpovídající napětí pilovitého svalu předního. Tato dvojice svalů svým současným působením přitlačují lopatku celou plochou k hrudníku.

 Dalším důležitým prvkem v souboru fixátoru lopatek je dolní trapéz (vzestupná vlákna), který je hlavním partnerem antagonistou horních fixátorů lopatek (horní trapéz a zdvihač lopatky). Partnerem ve smyslu  souhry při odtažení a přitažení dolního úhlu lopatky, antagonistou ve smyslu vyrovnávání napětí horních fixátorů a stahování lopatky dolů (deprese ramen).

 Dokonalý svalový řetězec při všech cvicích na uvedené zádové svaly se jedná o spolupráci vnějších rotátorů pažních (sval podhřebenový a malý oblý) spolu se zadní částí svalu deltového a předního pilovitého svalu.

 

Externí rotátory paže

 Další malé svaly, které mají výraznou tendenci k ochabování. Mezilopatkové svaly provádějí retrakci v ramenním kloubu a často pracují v součinnosti s externími rotátory paže. Aktivita externích rotátorů se v různých polohách mění. Do 30° upažení dominuje zapojení malého svalu oblého, při úhlu nad  60° abdukce je více zapojen sval podhřebenový. V tréninku je nutné zařazovat obě varianty cviku. Je třeba dbát důraz na excentrickou kontrakci.  Začínat je třeba s nízkou vahou a precizní technikou, s vyšším počtem opakování.  Pro začátečníky jsou vhodné prosté rotace v ramenním kloubu, ovšem musí být lopatky (rameno) ve správné poloze. Po třech týdnech ucítíte výrazné zlepšení polohy lopatek a ramen. Po naučení rotace v ramenním kloubu je patřičné zařazovat komplexnější cviky (kubánský tlak) a opět dbát na excentrickou kontrakci.

 

Nastavení lopatky:

 Ramena by měla být rozložena do stran, lopatky vtahovány mírně dolů a lehce k páteři. Lépe řečeno, lopatky by se měly optimálně centralizovat.

Lopatky nesmí být dopředu (dochází k protrakci ramen), ani násilně vtahovány k páteři, protože ramena jdou nahoru (elevace ramen) a zbytečně se přetěžuje trapézový sval. Právě mnoho lidí se dopouští chyby, že příliš vtahuje lopatky k páteři a ramena příliš dozadu.

 

Například: ve stoje, mírně pokrčené dolní končetiny v koleni, předklonit se a horními končetinami se zapřít o stehna. Záda by měla být rovná, páteř v jedné přímce, ramena neutrálně rozložena do stran, lopatky centralizované a vtahovány směrem dolů k hýždím, dolních uhlů lopatek směrem k sobě. Zkuste prudce vtáhnout lopatky k sobě, ramena se vtáhnou nahoru a přetěžuje se trapézový sval. Hmm, něco je špatně, že? Opět centralizujte lopatky, zde vidíte, že páteř je ve správném postavení. Toto je výchozí poloha jak cvičit kliky a veškeré cviky na záda. Tuto polohu fixujte i v běžném životě, získáte sílu a zbráníte bolestem zad, hyperkyfóze v hrudní i hyperlordóze v bederní páteři. Zpevníte si oblast hrudní páteře.

 

img_20171205_165544.jpg

Špatné provedení: lopatky se odtahují od páteře a dochází ke kulatým zádům, protrakci a elevaci ramen (zatížení šíjových svalů)

 

img_20171205_165503.jpg

Špatné provedení: přílišné zatahování lopatek k páteři, dochází k zatěžování trapézového svalu a bedra mají tendenci k hyperlordóze

 

img_20171205_165402.jpg

Správné provedení (ramena v neutrálním postavení)

 

Hlavní příčiny:

 • přetížené a zkrácené šíjové svaly (trapézový sval a zdvihač lopatky)
 • přetížené a zkrácené prsní svaly
 • přetížené a zkrácené přední svaly ramene (m. deltoideus anterior)
 • oslabené mezilopatkové svaly (dolní fixátory lopatek)
 • oslabené zadní delty
 • oslabené externí rotátory
 • oslabený přední sval pilovitý
 • oslabené hluboké ohybače krku

 

 Vytažení ramen při běhu projevuje zhoršenou práci paží, které se v ramenou nepohybují v potřebném rozsahu, ale většinou jen velmi omezeně. Tím se výrazně snižuje efektivita běhu. Hlavní příčinou je hypertonus horního trapézového svalu a zdvihače lopatky, které vytahují horní úhel lopatky nahoru.

 

 

Tréninková interpretace:

 

1) Rozehřátí:

Nejdříve je potřeba se lehce rozehřát, aby se svaly lehce prokrvily. Jedná se o lehké rozběhání, skoky přes švihadlo,…

 

2) Uvolňování

Krouživé pohyby hlavy, tím dojde k uvolnění šíjových svalů

Krouživé pohyby paží a ramen

 

3) Protahování:

Protažení trapézového svalu

Protažení zdvihače lopatky

Protažení krční páteře

Protažení předních deltů

Protažení prsních svalů

 

4) Posilování:

Posilování mezilopatkových svalů

Posilování zadních deltů

Posilování externích rotátorů

Posilování předního svalu pilovitého

Posilování hlubokých ohybačů hlavy a krku

 

Terapeutická interpretace (trigger point)

 Aby svalová rovnováha vedla k úplné dokonalosti, je potřeba zahájit terapii spoušťových bodů. Jedná se o lokalizaci a následným odstranění svalových spazmů u problémových svalových partií. Tyto svalové spazmy zapříčiňují svalovou nerovnováhu, které omezují svalovou hybnost. Proto tento krok je nedílnou součástí při opatření technických chyb. Tuto terapii je vhodné aplikovat 2-3 do týdne, tedy není součástí, aby navazovala k předchozím bodům, ale vhodná doba pro odstranění svalových spazmů je v průběhu masáže, po sauně nebo ve večerních hodinách. Terapií se dokonale uvolní svalové řetězce. Jedná se o pasivní část regenerace.

 

 • trapézový sval (m. trapezius)
 • zdvihač lopatky (m. levator scapulae)
 • krční páteř (posteriální cervikální svaly)
 • prsních svalů (m. pectoralis)
 • ramene (m. deltoideus)
 • mezilopatkových svalů (m. rhombodei)
 • sval podhřebenový (m. infraspinatus)
 • sval nadhřebenový (m. supraspinatus)
 • šikmé svaly krční (m. scaleni)

 

Použitá literatura:

PETR MIROSLAV, PETR ŠŤASTNÝ. Funkční silový trénink. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Publishing 2012. ISBN 978-86317-93-9.

TLAPÁK PETR. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: Arsci, Publishing 2010. ISBN 978-80-7420-001-4.

 

 

Autor: Martin Háze